ELS 7 PRINCIPIS DE L’APRENENTATGE

# # #

ELS 7 PRINCIPIS DE L’APRENENTATGE

L’alumnat és el centre de l’aprenentatge
L’entorn d’aprenentatge reconeix que els alumnes en són els protagonistes, n’estimula el compromís actiu i els ajuda a comprendre la seva pròpia activitat com a alumnes.

L’aprenentatge és de naturalesa social
L’entorn d’aprenentatge es fonamenta en la naturalesa social del procés d’aprendre i fomenta activament l’aprenentatge cooperatiu ben organitzat.

Les emocions són part integral de l’aprenentatge
En l’entorn d’aprenentatge, és fonamental que els docents estiguin en sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau que tenen les emocions en l’assoliment de resultats.

L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals
L’entorn d’aprenentatge ha de tenir molt en compte les diferències individuals entre l’alumnat, també el seu coneixement previ.

L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge
L’entorn d’aprenentatge ha de dissenyar programes que exigeixin, a tots, esforç i afany de superació, però sense una sobrecàrrega excessiva.

L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge
L’entorn d’aprenentatge ha d’operar amb expectatives clares i aplicar estratègies d’avaluació coherents. Cal insistir molt en el feedback formatiu que ha de contribuir a l’aprenentatge.

Aprendre és construir connexions horitzontals
L’entorn d’aprenentatge promou la “connectivitat horitzontal” entre àrees de coneixement i matèries, també amb la comunitat i el món en general.
…aquests principis es plantegen com a fonamentals en totes les escoles i tots els plans d’aprenentatge perquè ofereixen els blocs de construcció de disseny, millora i innovació. 

La força i la rellevància d’aquests no rauen en cadascun, pres aïlladament: no són un menú d’on es pugui triar a voluntat allò que més agradi i ometre la resta. Combinats, formen un esquema exigent, ja que proposem que tots configurin la pràctica i el disseny, tant a les escoles com en plans i sistemes més amplis. Tanmateix, no és realista que una escola o demarcació comenci a aplicar els set principis amb la mateixa prioritat alhora. En canvi, aplicar-ne un o dos –en la implicació i les emocions, posem per cas, o la personalització o la resposta formativa o la interconnexió horitzontal– pot crear el canal per on fer avançar els altres.

Manual per a entorns d’aprenentatge innovadors. OCDE

Els 7 principis de l’aprenentatge van ser enunciats en l’obra publicada l’any 2010 per l’OCDE The Nature of Learning. Using research to inspire Practice (La naturalesa de l’aprenentatge. Utilitzant la recerca per inspirar la pràctica) de David Istance, Hannah Dumonf i Francisco Benavides.

Cada capítol del llibre tracta un element cabdal per a la creació de contextos d’aprenentatge innovadors i està escrit per un expert en el tema. L’objectiu d’aquesta publicació és acostar la recerca educativa als docents i als responsables de les polítiques educatives d’arreu del món.

A partir dels continguts d’aquesta obra, l’OCDE va editar un primer gràfic que recull i descriu breument Els 7 principis de l’aprenentatge i va publicar el Manual per a entorns d’aprenentatge innovadors.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
Fundació Bofill. 2022. Infografia. Els 7 principis de l’aprenentatge | Fundació Bofill. [online] Available at: https://fundaciobofill.cat/publicacions/infografia-els-7-principis-de-laprenentatge.

OCDE., 2018. Manual per a entorns d’aprenentatge innovadors. Barcelona: Editorial UOC.

  • Share
CLM

CLM

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *